strona główna archiwum
REGULAMIN KONKURSU
Listę zwycięzców i nagrodzone prace
opublikujemy w następnym styczniowym numerze
REJSU.
Zdjęcia można wysyłać jeszcze do 10 grudnia
 1. Każdy może przysłać maksymalnie dwie prace, które powinny mieć formę czarno-białej lub barwnej odbitki na błyszczącym papierze fotograficznym, w formacie nie mniejszym niż 18 x 24 cm. Przesyłka powinna zawierać także: imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym oraz markę i typ aparatu, którym wykonano zdjęcie.
 2. Zdjęcia należy przysyłać w usztywnionych kopertach z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” na adres: SPITS, Urząd Pocztowy Warszawa 46, 01-499 Warszawa, skr. poczt. 98.
 3. Organizatorzy będą traktować prace z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
 4. W każdym kolejnym numerze magazynu „Rejs” prezentowane będą najlepsze prace wraz z komentarzem jury uzasadniającym wybór. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 1999 roku.
 5. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich bezpłatną publikację w magazynie „Rejs” i na naszej stronie internetowej oraz reprodukowanie zdjęć dla celów reklamowych w prasie, TV, na plakatach i w innych wydawnictwach promujących magazyn „Rejs”.
 6. Zdjęcia na konkurs nie podlegają zwrotowi, za co z góry przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
 7. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione.
 8. Nadesłanie zdjęć na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu. Kupon (na wrzutce) uprawnia do bezpłatnego przeglądu sprzętu fotograficznego dostarczonego do:
 • Specjalistyczny Sklep Fotograficzny „CAMERA”
  ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa, tel. 828-12-54
 • Foto & Video Service
  ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa, tel. 629-11-80
  KUPON WAŻNY DO 31.05.1999!

  Nagrody główne:
  1. Aparat Nikon Zoom 400
  2. Statyw fotograficzny Profilo II
  3. Torba fotograficzna Hahnel-Sanset 100

Nadeslane orace na konkurs fotograficzny.

Konkurs dla prenumeratorów

Porzednia strona

Poprzednia

Następna

Następna strona

1999 Wszystkie prawa zastrzeżone